CARRER DEL MAR

Descripció del Projecte

CARRER DEL MAR

Edifici residencial en cantonada entre mitgeres de 8 habitatges amb local i aparcament

Any de construcció: 2006

Emplaçament: Carrer del Mar, 6 de L’Escala

Superfície construïda:1.242 m2

Detalls del projecte

Promotor NOVAFORMA, S.L.

Tags: PLURIFAMILIARS

Back to Top