MAR D’EN MANASSA

Descripció del Projecte

MAR D’EN MANASSA

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 11 habitatges amb aparcament

Any de construcció: 2010

Emplaçament: Carrer Mar d’en Manassa, 11-12

Superfície construïda:2.385 m2

Detalls del projecte

Promotor NOVAFORMA, S.L.

Tags: PLURIFAMILIARS

Back to Top