PROGRÈS

Descripció del Projecte

PROGRÈS

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 9 habitatges amb locals i aparcament

Any de construcció: 2019

Emplaçament: Carrer Progrés, 28-34 de l’Hospitalet

Superfície construïda:1.325 m2

Detalls del projecte

Promotor LOZACAR, S.L.

Tags: PLURIFAMILIARS

Back to Top