BACARDÍ

Descripció del Projecte

BACARDÍ

Edifici residencial en cantonada entre mitgeres de 24 habitatges amb local i aparcament

Any de construcció: 2018

Emplaçament: Carrer Bacardí, 2-6 de l’Hospitalet de Llobregat

Superfície construïda:3.251 m2

Detalls del projecte

Promotor PETRUS SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

Tags: PLURIFAMILIARS

Back to Top