LOPE

Descripció del Projecte

LOPE

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 15 habitatges amb local i aparcament

Any de construcció: 2020

Emplaçament: Carrer Lope de vega, 93-95 de Barcelona

Superfície construïda:1.503 m2

Detalls del projecte

Promotor LOZACAR, S.L.

Tags: PLURIFAMILIARS

Back to Top