RIBES

Descripció del Projecte

RIBES

Edifici residencial entre mitgeres de 14 habitatges, local comercial i aparcaments

Any construcció: 2002

Emplaçament: Carrer de Ribes nº 5 al districte de l’Eixample de Barcelona

Superficie construïda:  3.680 m2

Detalls del projecte

Promotor Metro-3 sl

Tags: PLURIFAMILIARS

Back to Top