SANT CUGAT DEL VALLÈS

Descripció del Projecte

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Edifici residencial aïllat de 9 habitatges i aparcament

En construcció

Emplaçament: C/Sant Cugat del Vallès, 5-11 de Barcelona

Superficie construïda: 1.351 m2

Detalls del projecte

Promotor LOZACAR, SL

Tags: PLURIFAMILIARS

Back to Top