TORRENT DE L’OLLA 142

Descripció del Projecte

TORRENT DE L’OLLA 142

Edifici plurifamiliar entre mitgeres en cantonada de 11 habitatges i local

Any de construcció: 2020

Emplaçament: Carrer Torrent de l’Olla, 142-144 de Barcelona

Superfície construïda:1.553 m2

Detalls del projecte

Promotor INVER 15575, S.L.

Tags: PLURIFAMILIARS

Back to Top