VILANOVA – PLAÇA DE LA VILA

Descripció del Projecte

VILANOVA – PLAÇA DE LA VILA

Edifici plurifamiliar entre mitgeres en cantonada de 24 habitatges i locals

Any de construcció: En construcció

Emplaçament: Plaça de la Vila, 1

Superfície construïda:4.839 m2

Detalls del projecte

Promotor COPCISA, S.L.

Tags: PLURIFAMILIARS

Back to Top