ABELLA

Descripció del Projecte

ABELLA

Dos Edificis residencials aïllats de 18 habitatges amb aparcament i piscina

Any de construcció: En construcció

Emplaçament: Carrer d’Abella, 46 de Sant Cugat del Vallès

Superfície construïda:2.936 m2

Detalls del projecte

Promotor ESPIGUL, S.L.

Tags: PLURIFAMILIARS

Back to Top