RUBÍ

Descripció del Projecte

RUBÍ

Edifici plurifamiliar entre mitgeres en cantonada de 9 habitatges amb local i aparcament

Any de construcció: En construcció

Emplaçament: Carrer Pintor Murillo, 68 de Rubí

Superfície construïda:1.608 m2

Detalls del projecte

Promotor IMMOPANTICO XXI, S.L.

Tags: PLURIFAMILIARS

Back to Top