BORBÓ

Descripció del Projecte

BORBÓ

Rehabilitació i canvi d’ús a edifici residencial entre mitgeres de 10 habitatges i local comercial

Any construcció: 2018

Emplaçament: Passeig Joan de Borbó 27 a la Barceloneta de Barcelona

Superficie construïda: 1.113 m2

Detalls del projecte

Promotor CASABO CARTERA, SL

Tags: REHABILITACIÓ

Back to Top