ROSSELLÓ 377

Descripció del Projecte

ROSSELLÓ 377

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 10 habitatges amb local

Any de construcció: 2022

Emplaçament: Carrer Rosselló, 377 de Barcelona

Superfície construïda:1.351 m2

Detalls del projecte

Promotor LOZACAR, S.L.

Tags: REHABILITACIÓ

Back to Top