ROSSELLÓ 408

Descripció del Projecte

ROSSELLÓ 408

Edifici residencial entre mitgeres de 11 habitatges i aparcament

Any construcció: 2017

Emplaçament: Carrer Rosselló 408 Bis en el districte de l’Eixample de Barcelona

Superficie construïda:  1.357 m2

Detalls del projecte

Promotor FARRE-RENTALS SOCIMI, SA.

Tags: PLURIFAMILIARS

Back to Top