TORRENT DE L’OLLA 59

Descripció del Projecte

TORRENT DE L’OLLA 59

Edifici residencial entre mitgeres de 9 habitatges, local comercial i aparcament

Any construcció: 2016

Emplaçament: Carrer Torrent de l’Olla 59 a la Vila de Gràcia de Barcelona

Superficie construïda:  1.509 m2

Detalls del projecte

Promotor LOZACAR, SL

Tags: PLURIFAMILIARS

Back to Top